The Restoration in the Book of Ezekiel

A Text-Linguistic Analysis of Ezekiel 33-39

  • Aantal pagina's: 238 p.
  • ISBN ISBN/EAN 978–94–90393–39–7
€ 25,00 incl. btw BESTELLEN

Omschrijving

‘Bijbelwetenschappers zijn het er in het algemeen over eens dat Ezechiël 33 een keerpunt in het boek is voor wat betreft de hoop voor Israël. De basis voor deze hoop is, veronderstellen zij, dat God herstel zal geven ter wille van zijn trouw aan Israël, ongeacht de morele toestand waarin het volk ten opzichte van Hem verkeert. In Ezechiël 36 wordt echter expliciet gezegd dat Israëls herstel niet geschiedt omwille van Israël zelf, maar omwille van Gods heilige Naam Bovendien leest men bij het doornemen van het boek Ezechiël niet veel over een genadige en vergevende God, en evenmin ziet men het beeld van een berouwvol Israël. Daarom is de vraag van deze studie over Ezechiël 33-39 wat het fundamentele argument in het boek Ezechiel is voor het herstel van Israël.’

Zo begint de samenvatting van deze indrukwekkende Ezechiël-studie. De uitspraken die in deze studie worden gedaan, worden in hoge mate gedragen door brede computer-ondersteunde analyse van de linguïstische gegevens.

Young Bok Park bood deze studie aan als dissertatie (Vrije Universiteit, Amsterdam).