Het kerkgebouw als religieus erfgoed

  • Levertijd: 2 a 3 werkdagen
  • Aantal pagina's: 209 p.
  • ISBN 978-94-90393-01-4
€ 20,00 incl. btw BESTELLEN

Omschrijving

In deze bundel staat het kerkgebouw als heilige aan God gewijde ruimte centraal. Dit wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Daarnaast wordt ook ingegaan op de problematiek van herbestemming van voormalige kerkgebouwen. Daarbij zijn meerdere partijen betrokken.
In deze bundel is met name het standpunt van de R.K. Kerk en de PKN te vinden, die de tezamen de meeste kerkgebouwen in Nederland bezitten en beheren. De bundel bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het kerkgebouw als heilige aan Godgewijde ruimte; het tweede deel gaat over het beleid inzake de  herbestemming van voormalige kerkgebouwen.
Deze bundel verschijnt naar aanleiding van de Publieksdag 'Het kerkgebouw als religieus erfgoed' die de Faculteit Katholieke Theologie (UvT) in 2008 heeft georganiseerd.