Deuterocanonieke Boeken

  • Levertijd: 2 a 3 werkdagen
  • Aantal pagina's: 144 p.
  • ISBN 978-94-90393-37-3
€ 22,95 incl. btw BESTELLEN

Omschrijving

NB: wilt u dit product niet via het winkelmandje bestellen maar middels een e-mail aan de uitgeverij? De nota wordt via de redactie gefactureerd

Met de titel van deze ACEBT-bundel, Deuterocanonieke Boeken, is al meer gezegd dan menigeen lief is. In reformatorische kring werd lange tijd bij voorkeur van ‘Apocriefe Boeken’ gesproken, al had de term toen Hiëronymus deze gebruikte niet de negatieve lading uit later tijd. Op de Synode van Dordrecht is uitvoerig aan de orde geweest of men deze boeken in de uitgave van de Statenvertaling zou meenemen. Men besloot tot opname onder voorwaarden: in een Woord Vooraf moest de misschien argeloze lezer gewaarschuwd worden voor de onwaerachtige, fabeleuse, ende met de Canonijke boecken strijdende saken in deze geschriften.
In latere bijbeluitgaven bleven de Deuterocanonieke geschriften geheel achterwege.
Deze boeken mogen dan de canon van synagoge en protestantse kerken niet gehaald hebben, ze bevatten wel hoogst interessante en voor het verstaan van de bijbel belangrijke  tradities; niet alleen belangrijk voor het verstaan van de bijbel, maar ook bijvoorbeeld voor het begrijpen van Rembrandt, zoals uit een van de studies in deze bundel blijkt[JD1]. Des te meer reden ze ook in de kring van ACEBT uit de schaduw  vandaan te halen.
Een klein leger specialisten heeft zich van vakkundig van deze taak gekweten. De lezer heeft hiermee zeer uiteenlopende studies in handen: inleidingsvraagstukken, tekstuitleg en Wirkungsgeschichte.

De bijdragen zijn – in alfabetische  volgorde – van de hand van Bob Becking, Panc Beentjes, Leo van den Boogaard, Joep Dubbink, Jan Willem van Henten, Gerda Hoekveld, Sam Janse, Otto Mulder,  Pieter Oussoren, Christos Tsekrekos en Adri van der  Wal.
[JD1]Ik vond de drie korte zinnen, waarvan twee zonder persoonsvorm, niet mooi: een poging, misschien is dit weer te lang, maar moet m.i. even anders.