De Nederlandse jaren van kardinaal Willebrands

  • Levertijd: 2 a 3 werkdagen
  • Aantal pagina's: 248 p.
  • ISBN 978-94-90393-49-6
€ 25,00 incl. btw BESTELLEN

Omschrijving

Als set met deel 1, 'De denkleer van kardinaal Newman' € 40,'-
 
Johannes kardinaal Willebrands (1909-2006) was zeker een van de meest markante kerkelijke figuren in Nederland en in de wereldkerk tijdens de twintigste eeuw. Hij leverde een beslissende bijdrage aan de wending van de rooms-katholieke Kerk tot de oecumenische beweging en de interreligieuze dialoog. Willebrands was al een vijftiger toen hij zich in 1960 in Rome vestigde. Zijn Nederlandse periode, voorafgaand aan zijn internationale loopbaan als secretaris en voorzitter van de Raad voor de Eenheid in Rome, is zeer ruim en omspant vijftig jaar. Zijn lange verblijf in Nederland oefende zeker een beslissende invloed op zijn latere internationale en publieke optreden in Rome. Om de lacune in onze kennis van de ‘Nederlandse jaren van Johannes Willebrands’ op te vullen, organiseerde het Cardinal Willebrands Research Centre (CWRC) van de Faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University op 25 april 2013 een symposium dat zijn aandacht richtte op die periode en een aantal aspecten ervan onderzocht. De bijdragen aan dit symposium worden hier gebundeld. Ze handelen over de Nederlandse historische context in internationaal perspectief (W. Damberg), de betekenis van J.H. Newman voor de jonge Willebrands (K. Schelkens), zijn relaties met eminente protestantse personen van die tijd: K.H. Miskotte (R.H. Reeling Brouwer) en G.C. Berkouwer (D. van Keulen), zijn betrokkendheid bij de pastores convertiti (H. Witte), zijn jarenlange correspondentie met Cornelia de Vogel (M. Lamberigts en L. Declerck), zijn rol in het tot stand komen van het boek “Het Mysterie van Israël” (Alette Warringa), en zijn relatie met de pionier in joods-katholieke betrekkingen Toon Ramselaar (M. Poorthuis).